I predikstolen i sköna Gårdstånga kyrka, befinner jag mig så ofta jag kan!

Välkommen till min Lilla Postilla! Jag är distriktspräst i Gårdstånga- Flyinge- Holmby, Svenska kyrkan i Eslövs församling här i Skåne. En härlig plats att tjäna och ja, här är det helt enkelt gudagott att vara! - Är det kul att vara präst, frågade ett av barntimme-barnen? - Ja, svarade jag! Det är kul nästan jämt! Det avslöjade redan biskop Christina, som prästvigde mig i januari 2006! Hon visste och det visade sig att hon hade rätt. Det är inte så att jag går omkring och är "hällörad" men många gånger får jag nypa mig i armen för att förstå att det är sant - att jag får ägna all min vakna tid åt det som är viktigast för mig:att göra kristen tro synlig! 
Och att predika är fantastiskt! Att få sprida budskapet, tolka, analysera, kommunicera och vara en av rösterna i den stora prediko-kören! Att få dela Guds ord med andra och att få sy ihop gudstjänst, andakt eller samtal där många eller få är delaktiga, vilken ynnest! Vilket privilegium! 
Allt detta får jag vara med om mitt i livet - ja jag vidareskolade mig efter 25 år i dagisvärlden. Så, mina kära vänner! Jag vet att många av er finns längre bort i geografin och därför väljer jag att dela mina predikotankar med er så här. Läs och begrunda, kommentera och hör av er!
Guds Frid, Terese.