Det som är viktigast för mig är att göra kristen tro synlig! 
Och att predika är fantastiskt! Att få sprida budskapet, tolka, analysera, kommunicera och vara en av rösterna i den stora prediko-kören! Att få dela Guds ord med andra och att få sy ihop gudstjänst, andakt eller samtal där många eller få är delaktiga, vilken ynnest! Vilket privilegium! 
Allt detta får jag vara med om mitt i livet - ja jag vidareskolade mig efter 25 år i dagisvärlden. Så, mina kära vänner! Jag vet att många av er finns längre bort i geografin och därför väljer jag att dela mina predikotankar med er så här. Läs och begrunda, kommentera och hör av er!
Guds Frid, Terese.