5 sön e. trettondedagen

”Sådd och skörd” 4 Mos. 11:24-30; Filipp.1:12-18; Mark.9:38-41

 

-Och HUR skulle det se ut? Va? Om vem som helst fick för sig att uttala sig om religion och politik? Om kreti och pleti fick stå på gator och torg, i teve och radio, ja offentligt och säga vad de tycker och tror?! Hur skulle det vara, om vem som helst skulle få skriva insändare t.ex. om vadsomhelst! Och om sociala media var tillgängliga för vanliga människor? Ja, HUR skulle det vara om vanliga människor fick framföra tycke och tro helt öppet och till och med demonstrera för eller emot! Eller…ve och fasa, kritisera?  Hur skulle det se ut?

Jo, det skulle naturligtvis se ut som ett öppet, demokratiskt samhälle! Som en demokrati! För, om vanliga människor får tycka, tro och uttrycka sitt tyckande och sin tro (utan att skada andra naturligtvis) så råder ju demokrati! Detta att vem som helst får säga och skriva det de tycker och tror (utan att skada andra så klart) är demokratiskt och tillhör ett samhälle som myndiggör medborgarna. Det vet vi ju allihop och om man ifrågasätter det – som jag gjorde lite ironiskt nyss – då förespråkar man ett slutet samhälle, en diktatur! Och ett sådant samhälle vill vi inte ha.  

Några kolleger och jag, fick igår lära oss på kurs, att endast ca 3 % av jordens nationer de facto praktiserar öppna, fria samhällssystem och Sverige är bland de 3 procenten! Tack gode Gud för det! Resten av världen faller på en brant skala och de som hämnar längst ner och är totalt slutna, är länder som Nordkorea, Kongo och Iran. Ryssland rasar snabbt och Kina likaså. Så, demokratin är inte självklar, mina vänner och religiös frihet hör alltid ihop med demokrati.

Då måste man säga att Mose var väldigt demokratisk och ganska mycket före sin tid, utifrån det vi hör i texten idag! Och Paulus likaså, fast det kan vara svårt att tro det om honom utifrån en del andra av hans tankar t.ex de om att kvinnor ska ”tiga i församlingen”. Inte så smart att hävda i vår tid, med sådana som Greta, Malala och andra visselblåserskor. Inte smart att hävda i Svenska kyrkan heller!

Hur som helst, Jesus var också demokrat i det att han myndig-gjorde alla! Lärjungarna, hörde vi, tog för givet att bara de skulle ha tillgång till superkraften att kunna driva ut demoner, men Jesus sa: nej, inte bara ni utan alla som inte är emot oss har redan kraft och myndighet. Män, kvinnor, gamla unga, sjuka friska, alla som inte är mot tron – är för och äger således rätten. Det är lika för alla!

Får då verkligen vem som helst kliva fram och berätta om Jesus och Gud, undrade en del, medan Paulus satt i fängelse och inte kunde styra församlingarna med järnhand? Får bråkmakare och sådana som är provocerande eller avundsjuka, får de verkligen predika om Jesus, undrade de som stod nära Paulus organisation och redan vara tillhöriga?

Ja, det fick de! Paulus sa nämligen att ”det spelar ingen roll vad dina motiv är, för ändamålet helgar medlet och det enda han brydde sig om var att budskapet om Jesus skulle spridas! Så putta evangeliet framåt allihop! Var modiga! Tala i klartext och var fria i sinnet! Menade Paulus i sin fångenskap. Lita på att jag litar på –er!

Och vi då? 2019 i Eslöv! Ja, om vi ska följa Moses uppmaning, så ska vi be till Gud att alla – var enda en av Eslövs invånare – blir profeter och inte kan låta bli att prata om Gud alltid och överallt: på Stora torg, på Coop och ICA, på järnvägsstationen, i busskön, på pizzerian, på gymmet, i skolan, på handbollsläktaren. Överallt!

Och om vi ska följa Paulus resonemang, så ska vi inte hålla på och se till egna egoistiska behov i första hand, utan prio ett ska vara att försvara och stå upp för den goda saken, kristen tro, dvs de högre värdena i livet. Och då, är alla lika mycket värda som talespersoner! Alla kan och får ta till orda. Fritt och jämlikt i demokratisk ordning!

-Så, hindra honom inte att göra underverk i mitt namn, sa Jesus. Hindra inte henne. Hindra dem inte! Låt alla göra vad de kan för Guds skull och den som gör en god gärning blir belönad!

blir vi synliga som kristna. förbereder vi oss och hjälper vi till att göra världen mer än 3 procent öppen, fri och demokratisk!

Alltid med Jesus Kristus, som tecken på hans kärlek,

Amen.